นางมุกดา  วรแสน

หัวหน้างานเลขานุการและประชุม

ปฏิทินงานเลขานุการและประชุม

ข่าวสารกิจกรรม

แนวปฏิบัติที่ีดี NRRU Show & Share 2017

15-Nov-2017

ติดต่อราชการกับทางมหาวิทยาลัย

30-May-2017

1/1
Please reload

หน่วยงานภายนอก

งานเลขานุการและประชุม (09.02.19 – 09.02.20)

ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  044 -272817     

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน    9202, 9203, 1502

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now