แนวปฏิบัติที่ีดี NRRU Show & Share 2017

15 Nov 2017

บทความจากงานวิจัย เรื่อง "การศึกษาและปรับปรุงการใช้ระบบ e-document 2014 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา   

ของงานเลขานุการและประชุม  ได้รับการตีพิมพ์ใน เล่ม  แนวปฏิบัติที่ดี มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 : NRRU Show & Share 2017   "มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ท้องถิ่น"  ในด้านงานวิจัย

 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานที่สนใจสามารถนำแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  โดยสามารถเข้าดูรายละเอียด แนวปฏิบัติที่ดี ได้ที่เว็บไซต์ของงานเลขานุการและประชุม 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

ข่าวเด่น

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

ข่าวล่าสุด
Please reload

ข่าวเก่า
Please reload

แท็ก
Please reload

ติดตามข่าวสารเรา
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

งานเลขานุการและประชุม (09.02.19 – 09.02.20)

ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  044 -272817     

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน    9202, 9203, 1502